ΝΙΝΑ ΑΓΚΝΤΑΛ
Μία και μόνο φωτογραφία ήταν η αιτία.
Η τελευταία τουλάχιστον δείχνει να έχει απασχολήσει το κοινό του Instagram.
Νίνα, είσαι έρωτας μεγάλος και δεν το κρύβουμε.