ΣΧΕΣΗ
Τώρα που κάνεις βόλτα στα πάρκα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου.
Ένας σύντομος οδηγός για να διαφυλάξεις τη σωματική σου ακεραιότητα.
Μην πέσεις στην παγίδα της ρουτίνας. Είναι αυτό που σκοτώνει όλες τις σχέσεις.