ΜΗΧΑΝΗ
Η φάση για να την οδηγήσεις είναι «εμπρός καλά μου χέρια!».