ΕΜΠΛΟΚΗ
Η απόγνωση ενός συντάκτη όταν ο διαδικτυακός του κόσμος καταστρέφεται.