ΤΡΑΠ
Η σχέση της μουσικής που ακούν έφηβοι με τη βία είναι πολύ παλιά, απλά τώρα έγινε και τηλεοπτικό θέαμα. 
Το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τον καλλιτέχνη ή τον διασκεδαστή. Αλλά από την οικογένεια και την Πολιτεία.