ΡΩΣΙΔΑ
Το μοντέλο από την Ρωσία είναι ένας λόγος για να παραμείνεις ακόμη 5 λεπτά ενεργός.