ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
Όντας ελαφριά, όμορφη και γρήγορη, έχει όλα όσα ψάχνουμε σε μια μοτοσικλέτα.