1883
Η εποχή του John Wayne πέρασε. Και εδώ που τα λέμε, καιρός ήταν.