ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η κοινωνική κουζίνα του δεν ετοιμάζει μόνο συσσίτια, αλλά δίνει και μαθήματα ανθρωπιάς.