ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΗΛΗΣ
Πώς ένα περιοδικό και οι άνθρωποί του, κατάφεραν να αποτελέσουν ένα νέο πυλώνα πολιτισμού.