ΠΕΝΑ
Ο αργός θάνατος ενός αξεσουάρ που κατέληξε κειμήλιο.