«Αν δεν έχεις πλέον αντοχές είναι δικό σου πρόβλημα και όχι του παιδιού σου».
Ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει τα Λιόσια την Μέκκα της ελληνικής γαστρονομίας.
Φαίνεται πως το ελληνικό καλοκαίρι είναι για όλους. Εκτός από εμάς. 
Πώς η παρουσία του στο Merseyside άλλαξε τον τρόπο σκέψης του κόσμου.