ΓΙΟΡΤΕΣ
Είναι εντυπωσιακό, είναι επικίνδυνο, είναι -και- ελληνικό φαινόμενο.
Νισάφι με τους τύπους που θέλουν να σου θυμίζουν την κραιπάλη των εορτών. 
Κυριολεκτικά, μιας και φτάνεις στο γραφείο σε 20 λεπτά και κλαις από συγκίνηση. 
Για όλα τα γούστα και, κυρίως, για όλες τις τσέπες.